Sáng ngày 12-8, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2020 -2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021 -2021 đối với cấp tiểu học.

Sáng ngày 12-8, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2020 -2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021 -2021 đối với cấp tiểu học.

 

       

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Sơn Dương

 

Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Sơn Dương có lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sơn Dương, hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn huyện.

 

Năm học 2020 - 2021, các địa phương trên cả nước tiếp tục duy trì và phát triển mạng lưới trường, lớp tiểu học đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Các địa phương đã quan tâm nhiều hơn đến việc đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên. Đặc biệt, trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các địa phương đã vận dụng các hình thức dạy học trực tuyến một cách linh hoạt và chủ động điều chỉnh kế hoạch, nội dung dạy đáp ứng yêu cầu.

 

Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận giải pháp để thực hiện chất lượng, hiệu quả, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới. Đánh giá việc chuẩn bị các điều kiện về cơ cấu đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, cơ sở vật chất, trường lớp; đảm bảo đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, chuẩn hóa về trình độ đào tạo; tăng cường quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục; vấn đề nề nếp, kỷ cương đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh trong năm học 2021 - 2022, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới của toàn ngành.

 

Theo Thanh Nguyên http://sonduong.gov.vn